Our social:

TIN MỚI NHẤT

Thứ Tư, tháng 9 13, 2017

Thứ Hai, tháng 8 14, 2017

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh mời họp Đại hội cổ đông năm 2017

Căn cứ mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh tiến hành mời họp Đại hội cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm họp: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 08 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh (số D14-15-16 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.)

- Nội dung: 

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  • Báo cáo kiểm toán năm 2016.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát 2016.
  • Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2017.
  • Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  • Bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Danh sách cổ đông hiện có: 77 người.

- Điều kiện cổ đông tham dự họp:

  • Tất cả các Cổ đông của Công ty đại diện từ 5.000 cổ phần trở lên (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được uỷ quyền hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/08/2017.
  • Cổ đông chưa đủ điều kiện tham dự hoặc không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Hồ sơ mời họp Đại hội cổ đông đã được gửi đến tất cả các Cổ đông theo danh sách.

Đính kèm sau đây là các văn bản gồm: Thông báo, Giấy đăng ký, Giấy uỷ quyền.

Thứ Tư, tháng 1 18, 2017

Hình ảnh xây dựng hạng mục Cơ sở hạ tầng tại dự án Khu dân cư An Thịnh

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh.

Ngày 05/7/2017, công trình biểu tượng và logo của dự án tại khu công viên trung tâm đã chính thức được khánh thành.
Một số hình ảnh thi công xây dựng cơ sở hạ tầng:


Vị trí Cổng số 1, giáp đường Bà Điểm 4

Vị trí Cổng số 2, nối tiếp cuối đường số 10 của Khu dân cư Hoàng Hải
 
Tuyến đường cảnh quang An Thịnh trong khu dân cư

Tuyến đường cảnh quang An Thịnh trong khu dân cư

Góc giao đường N1 và đường T1

Góc giao đường N3 và đường T2

Thứ Hai, tháng 9 07, 2015

Hình ảnh xây dựng hạng mục Nhà ở tại dự án Khu dân cư An Thịnh

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh. 


Một số hình ảnh thi công xây dựng các căn Nhà:Nhà A-184

Nhà A-133


Nhà A-174


Nhà A-121

Nhà A-187


Nhà D-19

Nhà F-2

Nhà C-42


Nhà G-124


Thi công coffa sàn 1 nhà A-144


Nhà A-144


Nhà C-32 và C-33


Móng nhà C-32 và C-33


Biệt thự M-237


Biệt thự M-241 và M-242


Lắp giáo bao che thi công phần bên ngoài nhà A-136


Thi công phần khung BTCT nhà A-136


Nhà A-136

 
Nhà K-249

Nhà K-249


Móng nhà D-14


Nhà C-38


Thứ Hai, tháng 8 17, 2015

Thông đường giữa Dự án Khu dân cư AN THỊNH (Công ty An Thịnh) với Khu dân cư HOÀNG HẢI

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh.


Ngày thứ hai, 17-8-2015, dự án Khu dân cư An Thịnh đã thông thương trực tiếp với Khu dân cư Hoàng Hải tại vị trí cuối đường T2 (Khu dân cư An Thịnh) thông với đường số 10 của Khu dân cư Hoàng Hải.

Trong thời gian dự án Khu dân cư An Thịnh triển khai xây dựng cụm Nhà ở và Công trình công cộng (từ 16-4-2015), tại vị trí mới thông đường này sẽ lập cổng số 2 (cổng phía sau dự án) bởi Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh).
Tất cả các phương tiện vận chuyển, Khách hàng dự án có thể ra vào cổng này khi được phép của Ban quản lý dự án thuộc Chủ đầu tư.
Các phương tiện phục vụ thi công (vật tư, thiết bị cơ giới) và công nhân đang ra vào cổng số 1 (cổng phía trước dự án) không được phép ra vào cổng số 2 này.
Khi dự án hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp nhận quản lý, các cổng trên sẽ được Chủ đầu tư tháo dỡ.

Vị trí Cổng số 2 (thông đường với Khu dân cư Hoàng Hải-đường số 10)
       

Chủ Nhật, tháng 4 12, 2015

KDC An Thịnh: Các mẫu Nhà ở được thiết kế trong dự án

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh.

Vào ngày 9/4/2015, theo thông báo của công văn số 156/CV-QLDA, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh sẽ triển khai thi công nhóm Nhà ở tại dự án Khu dân cư An Thịnh, huyện Hóc Môn, bắt đầu từ ngày 16/4/2015.

Trong quá trình thi công, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh cam kết tổ chức thực hiện theo đúng quy chuẩn hiện hành về quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt của Sở Xây dựng.


Các mẫu thiết kế Nhà ở (Nhà Phố liền kề và Biệt Thự) theo các hình đưới đây sẽ được thi công xây dựng.


Khởi công xây dựng Nhà ở và công trình công cộng tại dự án Khu dân cư An Thịnh - Hóc Môn (giai đoạn 1)

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh.

Phối cảnh không gian tổng thể Khu dân cư An Thịnh
(giai đoạn 1)

Ngày 15/9/2014, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo số 7887/SXD-TĐDA cho phép triển khai thi công xây dựng Nhà ở và Công trình công cộng tại dự án Khu dân cư An Thịnh - Hóc Môn (giai đoại 1) do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh làm Chủ đầu tư.