Our social:

TIN MỚI NHẤT

Thứ Hai, tháng 5 27, 2019

Hình ảnh các hạng mục xây dựng tại công trình KDC An Thịnh

Một số hình ảnh thi công xây dựng và hoàn thiện các Nhà tại công trình:


Nhà phố C-60

Nhà phố A-115

Biệt thự L-218

Nhà phố K-249

Nhà phố K-246

Biệt thự L-195

Nhà phố C-137

Nhà phố C-142

Nhà phố B-150

Nhà phố B-166

Nhà phố G-31

Thứ Sáu, tháng 11 02, 2018

Hình ảnh hoàn thiện các hạng mục Nhà ở tại dự án Khu dân cư An Thịnh


Các hạng mục đã hoàn thiện:

Biệt thự L-213

Nhà H-48 và Nhà C-126

Nhà A-136

Nhà K-249

Nhà D-21

Nhà B-145

Nhà G-124

Nhà A-139

Nhà C-52

Thứ Năm, tháng 11 01, 2018

Thứ Tư, tháng 9 13, 2017

Thứ Năm, tháng 8 17, 2017

Thứ Ba, tháng 8 15, 2017