Our social:

TIN MỚI NHẤT

Chủ Nhật, tháng 5 29, 2022

Thứ Tư, tháng 1 19, 2022

Hình ảnh các hạng mục xây dựng tại công trình KDC An Thịnh

Một số hình ảnh thi công xây dựng và hoàn thiện các Nhà tại công trình:


Nhà phố C-60

Nhà phố A-115

Biệt thự L-218

Nhà phố K-249

Nhà phố K-246

Biệt thự L-195

Nhà phố C-137

Nhà phố C-142

Nhà phố B-150

Nhà phố B-166

Nhà phố G-31

Thứ Hai, tháng 1 17, 2022

Các hạng mục đang xây dựng và hoàn thiện tại công trình KDC An Thịnh
Đổ bê tông sàn mái hạng mục A-128
Hạng mục E-84
Hạng mục E-46 và E-47
Hạng mục C-63 và C-62
Hạng mục L-221 (Biệt thự)
Hạng mục M-229 và M-230 (Biệt thự)
Hạng mục L-195 (Biệt thự)
Hạng mục H-168
Hạng mục B-163
Hạng mục A-153
Hạng mục E-94
Hạng mục C-142 và C-143
Hạng mục B-165 và B-166


Thứ Bảy, tháng 1 15, 2022

Thứ Sáu, tháng 1 14, 2022