Our social:

Thứ Hai, tháng 8 17, 2015

Thông đường giữa Dự án Khu dân cư AN THỊNH (Công ty An Thịnh) với Khu dân cư HOÀNG HẢI

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh.


Ngày thứ hai, 17-8-2015, dự án Khu dân cư An Thịnh đã thông thương trực tiếp với Khu dân cư Hoàng Hải tại vị trí cuối đường T2 (Khu dân cư An Thịnh) thông với đường số 10 của Khu dân cư Hoàng Hải.

Trong thời gian dự án Khu dân cư An Thịnh triển khai xây dựng cụm Nhà ở và Công trình công cộng (từ 16-4-2015), tại vị trí mới thông đường này sẽ lập cổng số 2 (cổng phía sau dự án) bởi Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh).
Tất cả các phương tiện vận chuyển, Khách hàng dự án có thể ra vào cổng này khi được phép của Ban quản lý dự án thuộc Chủ đầu tư.
Các phương tiện phục vụ thi công (vật tư, thiết bị cơ giới) và công nhân đang ra vào cổng số 1 (cổng phía trước dự án) không được phép ra vào cổng số 2 này.
Khi dự án hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương tiếp nhận quản lý, các cổng trên sẽ được Chủ đầu tư tháo dỡ.

Vị trí Cổng số 2 (thông đường với Khu dân cư Hoàng Hải-đường số 10)