Our social:

Thứ Ba, tháng 4 07, 2015

Hình ảnh hoàn thành thi công xây dựng Chung cư 17 tầng - Block C - Khu dân cư Hạnh Phúc

Hình ảnh hoàn thành thi công xây dựng Chung cư 17 tầng - Block C tại Khu đô thị Hạnh Phúc.