Our social:

Thứ Ba, tháng 4 07, 2015

Trung Tâm Kinh Doanh Bách Hoá - Hoá Chất Kim Biên

Thi công công trình Trung tâm kinh doanh hóa chất và bách hóa Tổng hợp Kim Biên, từ quá trình thi công cho đến lúc hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.