Our social:

Thứ Sáu, tháng 1 14, 2022

Hình ảnh hoàn thiện các hạng mục Nhà ở tại dự án Khu dân cư An Thịnh


Các hạng mục đã hoàn thiện:

Biệt thự L-213

Nhà H-48 và Nhà C-126

Nhà A-136

Nhà K-249

Nhà D-21

Nhà B-145

Nhà G-124

Nhà A-139

Nhà C-52