Our social:

Thứ Tư, tháng 1 19, 2022

Hình ảnh các hạng mục xây dựng tại công trình KDC An Thịnh

Một số hình ảnh thi công xây dựng và hoàn thiện các Nhà tại công trình:


Nhà phố C-60

Nhà phố A-115

Biệt thự L-218

Nhà phố K-249

Nhà phố K-246

Biệt thự L-195

Nhà phố C-137

Nhà phố C-142

Nhà phố B-150

Nhà phố B-166

Nhà phố G-31