Our social:

Chủ Nhật, tháng 9 08, 2019

Thông báo số 1: V/v một số đối tượng làm giả hồ sơ để thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Đình Trung sang ông Phạm Viết Vỵ, đồng thời làm giả con dấu của Công ty An Thịnh