Our social:

Thứ Bảy, tháng 10 12, 2019

Thông báo số 3: V/v Cảnh giác bà TRẦN THỊ KIM LOAN, nguyên là cán bộ Phòng Kế toán Tài chính Công ty An Thịnh, cấu kết cùng Nhóm kẻ gian (Phạm Viết Vỵ)