Our social:

Thứ Tư, tháng 11 20, 2019

Thông báo mới của Công ty CP đầu tư và xây dựng An Thịnh


Kính gửi: Quý khách hàng và các đơn vị đối tác

Sau thời gian xem xét, kiểm tra về tính hợp pháp của Hội đồng quản trị Công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã ban hành khôi phục lại người đại diện theo pháp luật của Công ty như trước đây là ông Nguyễn Đình Trung qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 8, ngày 18/11/2019, đính kèm.

Trân trọng.

Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty An Thịnh
Giấy chứng nhận ĐKDN hiện hành của Công ty An Thịnh