Our social:

Thứ Bảy, tháng 1 15, 2022

Hình ảnh thực tế tại dự án KDC An Thịnh: Thi công phần móng

Phần móng các hạng mục tại công trình KDC An Thịnh đang được thi công: