Our social:

Thứ Hai, tháng 9 07, 2015

Hình ảnh xây dựng hạng mục Nhà ở tại công trình KDC An Thịnh

* Tên của dự án đã được Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Thịnh) thay đổi. Tên gọi trước đây của dự án là Khu dân cư Bà Điểm, kể từ tháng 09/2016, đã được đổi sang tên mới là Khu dân cư An Thịnh. 


Một số hình ảnh thi công xây dựng các căn Nhà:Nhà A-184

Nhà A-133


Nhà A-174


Nhà A-121

Nhà A-187

Nhà F-2

Nhà C-42


Nhà G-124


Thi công coffa sàn 1 nhà A-144


Nhà A-144


Nhà C-32 và C-33


Móng nhà C-32 và C-33


Biệt thự M-237


Biệt thự M-241 và M-242


Lắp giáo bao che thi công phần bên ngoài nhà A-136


Thi công phần khung BTCT nhà A-136


Nhà A-136

 
Nhà K-249

Nhà K-249


Móng nhà D-14


Nhà C-38