Our social:

Thứ Sáu, tháng 1 14, 2022

Hình ảnh thực tế tại dự án KDC An Thịnh: Thi công phần thô

Phần thô các hạng mục tại công trình KDC An Thịnh đang được thi công: